Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Referencje

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY P. H. SIBUK SP. J.

1.Podziękowanie od Zarządu Miasta Pucka uchwałą z dnia 11 lutego 2000 roku za trud włożony w organizację uroczystości przyznaje medal 80 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.
2.Podziękowanie z dnia 17 marca 2000 roku za pomoc w sfinansowaniu sztandaru dla Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.
3.Podziękowanie za pomoc dla Szkoły Podstawowej we Władysławowie w roku szkolnym 2002/2003.
4.Podziękowanie z października 2002 roku z wyrazami uznania dla pracy na rzecz Społeczności Miasta Puck.
5.Podziękowanie z dni 20-21 maja 2006 roku za sponsorowanie IV Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich w łowieniu belony.
6.Podziękowanie z dnia 14 stycznia 2007 roku za pomoc w zorganizowaniu XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w Werblini.
7.Podziękowanie z dnia 12 maja 2007 roku za ufundowanie nagród dla uczestników Wojewódzkiego Finału Konkursu Matematycznego ,, Matematyka i Przyroda ‘’.
8.Podziękowanie od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku z dnia 25 czerwca 2007 roku za sponsorowanie imprezy integracyjno- rekreacyjnej dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
9.Podziękowanie z dnia 14 marca 2008 roku za dofinansowanie Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca Puck – „Wesoła nutka’’.
10.Podziękowanie od Zarządu Koła nr 68 Polskiego Związku Wędkarskiego w Pucku z dni 24-25 maj 2008 roku za sponsorowanie VI Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich w łowieniu belony.
11.Podziękowanie od Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pucku z dnia 27 lipca 2008 roku za pomoc w przeprowadzeniu Puckiego Pikniku Pływackiego.
12.Podziękowanie z dnia 2 sierpnia 2008 roku za pomoc,życzliwość i ofiarność okazaną przy organizacji „Topienie Węgorza” w Gnieżdżewie.
13.Podziękowanie od Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiósł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku z dnia 29 grudnia 2008 roku za zaangażowanie w życie społeczności rzemieślniczej oraz przekazanie sprzętu RTV.
14.Podziękowanie z dnia 19 marca 2009 roku za pomoc w przygotowaniu Powiatowego Festiwalu Piosenki.
15.Podziękowanie od Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie z dnia 2 czerwca 2009 roku za pomoc w zorganizowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka.
16.Podziękowanie z dnia 8 sierpnia 2009 roku za wspieranie wszelkich inicjatyw niepełnosprawnych seniorów Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Ziemi Puckiej.
17.Podziękowanie od Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego z dnia 18 września 2009 roku za długoletnią współpracę,wsparcie i wkład w rozwój sportu młodzieżowego w Powiecie Puckim.
18.Podziękowanie od Stowarzyszenia Regatowego L klasy LASER ,Miejskiego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji z 2009 roku za pomoc w realizacji regat.
19.Podziękowanie z dnia 15 stycznia 2010 roku za pomoc w organizacji II Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze”.
20.Podziękowanie z dnia 17 września 2010 roku za okazane zrozumienie i życzliwość oraz pomoc finansową w realizacji prac remontowo-modernizacyjnych przeprowadzonych na Oddziale Neurologii i Oddziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy Wejherowie.
21.Podziękowanie z dnia 13 stycznia 2011 roku za ufundowanie nagród na III Powiatowym Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze”.
22.Podziękowanie z dni 21-22 maja 2011 roku za wsparcie rzeczowe w IX Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich.
23.Podziękowanie z dnia 13 stycznia 2012 roku za wsparcie finansowe IV Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.
24.Podziękowanie z dnia 25 stycznia 2013 roku za ufundowanie nagród na V Powiatowy Festiwal Piosenki „Bursztynowe Klucze”.
25.Podziękowanie z dnia 10 stycznia 2014 roku za wsparcie finansowe VI Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.
26.Podziękowanie od Dyrektora,Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Celbowie z dnia 29 października 2014 roku za ofiarowaną pomoc i życzliwość.
27.Podziękowanie od Zarządu i Członków Regionalnej Izby Przedsiębiorców „NORDA” z dnia 11 grudnia 2014 roku za wsparcie Gali Finałowej X Jubileuszowej Edycji Konkursu.
28.Podziękowanie od Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku z dnia 16 stycznia 2015 roku za wsparcie w organizacji VII Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze”.
29.Podziękowanie z dnia 8 lutego 2015 roku za pomoc i wkład przy organizacji biegu „Od Hallera do Hallera” z okazji 95 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.
30.Podziękowanie z dni 25-26 kwietnia 2015 roku za współpracę i osiągnięte wyniki w 2014 roku oraz za udział w Jubileuszowej V Gali Ratalnej Santander.
31.Podziękowanie z dnia 26 maja 2015 roku za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu cyklicznej imprezy II Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.
32.Podziękowanie z dnia 1 czerwca 2015 roku za pomoc materialną na rzecz organizacji Festynu Fołklorystycznego pn. „Figle Gnieżdżewskich Gburów”.
33.Podziękowanie od ks. prob. Romana Rychert wraz z Radą Parafialną z dnia 13 czerwca 2015 roku za wsparcie w przygotowaniu I Festynu Parafialnego „Nasze Rodziny w sercu Jezusa”.
34.Podziękowanie od Chóru Św. Cecylii Parafii Św. Apost. Piotra i Pawła w Pucku oraz dyrygentki Mai Muza-Kwarta z dnia 1 września 2015 roku za ofiarowaną pomoc i życzliwość.
35.Podziękowanie z dnia 13 września 2015 roku za pomoc w organizacji na terenie Gminy Krokowa Mistrzostw Gminy Krokowa MTB II Edycja, a także za ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców na trasie głównego wyścigu.
36.Podziękowanie z dnia 15 września 2015 roku za przekazaną darowiznę dla Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku w postaci regału.
37.Podziękowanie z dnia 16 października 2015 roku za przekazaną darowiznę dla Publicznego Gimnazjum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku w postaci regału.
38.Podziękowanie z dnia 23 października 2015 roku za wsparcie finansowe związane z remontem i przygotowaniem nowej siedziby Regionalnej Izby Przedsiębiorców „NORDA”.
39.Podziękowanie z dnia 29 stycznia 2016 roku za wsparcie finansowe VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.
40.Podziękowanie od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z dnia 7 lutego 2016 roku za pomoc w organizacji II Biegu „Od Hallera do Hallera”.
41.Podziękowanie z dnia 3 czerwca 2016 roku za wsparcie i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów sportowych pn. III Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.
42.Podziękowanie z dnia 20 czerwca 2016 roku za organizację festynu,którego dochód został przekazany na rzecz Hospicjum w Pucku.
43.Podziękowanie za okazaną serdeczność i pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w sezonie letnim 2016.
44.Podziękowanie z dnia 16 listopada 2016 roku za wkład wniesiony w poprawę wizerunku Miasta Pucka.
45.Podziękowanie z dnia 21 maja 2017 roku za wsparcie i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów sportowych pn. IV Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.
46.Podziękowanie z 2017 roku za ufundowanie nagród w kampanii „Rowerowy Maj”.
47.Podziękowanie z dnia 13 września 2017 roku za udzielenie wsparcia w przygotowaniu Trzeciego Festynu Parafialnego „Bądź Dobry Jak Chleb”.
48.Podziękowanie od Kaszubsko-Pomorskiego Zrzeszenia oraz Gdańskiego Uniwersytetu za pomoc w przyszykowaniu IV Kaszubskiego Dyktanda.
49.Podziękowanie za zaangażowanie przy zbiórce plastiku traktowane jako wyraz dobroci dla potrzebujących.

DYPLOMY FIRMY P. H. SIBUK SP. J.

1.Dyplom z dnia 12 maja 2000 roku Laureata Konkursu Nagrody Pomorskiej 2000 „Gryf Gospodarczy” w kategorii firm o zatrudnieniu od 26 do 50 osób.
2.Dyplom z dnia 28 maja 2000 roku z okazji 10-lecia samorządności w Polsce w dniu telewizyjjnego turnieju 10-lecia Cieszyn kontra Puck.
3.Dyplom od Towarzystwa Upiększania Miasta Puck z dnia 28 grudnia 2005 roku za sponsorowanie Głównej Nagrody II Puckiego Salonu Artystycznego.
4.Dyplom Towarzystwa Upiększania Miasta Puck z dnia 2 września 2006 roku za sponsorowanie Głównej Nagrody III Puckiego Salonu Artystycznego.
5.Dyplom uznania z grudnia 2007 roku za profesjonalną współpracę, z okazji 15 lecia działalności „Żagiel” na rynku finansowym.
6.Dyplom z lutego 2012 roku za partnerską,rzetelną i solidną współpracę,życzliwe oraz efektywne wspieranie działań „ŻAGIEL S. A” w drodze do sukcesu.
7.Dyplom z dnia 27 listopada 2015 roku za udział w programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo w pracy w małych zakładach”
8.Dyplom Orzeł Tygodnika „WPROST” z dnia 18 kwietnia 2016 roku Laureata w kategorii „Firma z największym średnim wzrostem zysku netto w Województwie Pomorskim” w latach 2012-2014.
9.Dyplom z kwietnia 2017 roku za zajęcie II miejsca w Powiecie Puckim w kategorii Sklep Roku w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2017.
10.Dyplom z dnia 19 lutego 2018 roku za zdobycie tytułu „Osobowość Roku 2017” Powiatu Puckiego w kategorii Biznes.

NAGRODY FIRMY P. H. SIBUK SP. J.

1.Nagroda Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług z roku 1925-2000.
2.Nagroda z 1996 roku za XIII Maraton Ziemi Puckiej.
3.Nagroda z 1998-2000 roku za 20 lat odrodzonego Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka.
4.Nagroda Biura Rejonowego Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług we Władysławowie z dnia 8 grudnia 1999 roku za nadanie firmie tytułu SKLEP ROKU ‘99.
5.Złoty Laur z dnia 27 marca 2001 roku za osiągnięcia menedżerskie i znaczący wkład w promowaniu kupiectwa polskiego.
6.Nagroda z okazji 90-lecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku.
7.Platynowy Laur z dnia 27 marca 2003 roku za osiągnięcia menedżerskie przybliżające firmę do standardów Unii Europejskiej.
8.Odznaczenie Srebrnego Krzyża Zasługi z dnia 20 sierpnia 2004 roku.
9.Nagroda II i III Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.
10.Nagroda z dnia 8 sierpnia 2009 roku za wspieranie inicjatyw Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów Ziemi Puckiej.
11.Nagroda za Dynamikę Sprzedaży 2014 roku.
12.Nagroda 2014 Departamentu Sprzedaży Ratalnej z dni 25-26 kwietnia 2015 roku.
13.Nagroda z okazji Jubileuszu 90-lecia Zaślubin Polski z Morzem.
14.Nagroda I Biegu Zaślubin Polski z Morzem z 2015 roku.
15.Puchar z dnia 13 maja 2015 roku z okazji 80 urodzin pracownicy.
16.Nagroda od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji wypadkowej z dnia 27 listopada 2015 roku w postaci zestawów środków indywidualnych.
17.Nagroda z 2017 roku za współpracę oraz odpowiedzialność,rozwój i wrażliwość.
18.Nagroda z dnia 27 maja 2018 roku z okazji V Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.