Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

2 Raty płacimy za Ciebie

Regulamin promocji „ 2 Raty Gratis

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „2 Raty Gratis

I Czas trwania

Akcja promocyjna „2 Raty Gratis” jest przeprowadzana w terminie od 16-20.01.2024r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

 Akcja promocyjna „2 Raty Gratis” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j w Pucku

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu określonego asortymentu: AGD, Meble, Rowery
  3. Zakup finalizowany będzie w płatności ratalnej w 20 ratach.
  4. Produkt Finalnie pomniejszany będzie o wartość 2 rat.

IV Wykluczenia

  1.  Promocja 2 Raty Gratis nie łączy się z innymi promocjami.
  2. Promocji nie podlegają wcześniej zamówione produkty, przed okresem obowiązywania promocji.

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i ma stronie www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.