Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Black Week 27-30 listopad !

Regulamin promocji „ BLACK WEEK

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Black Week”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Black Week” jest przeprowadzana w

w dniach 27-30.11.2020r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Black Week” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j. Wykaz sklepów na stronie https://www.sibuk.pl/sklepy/

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego asortymentu nie objętego inną promocją.
  3. Klient w ramach promocji BLACK WEEK otrzymuje:

Możliwość zakupu Ratalnego w Santander Bank w ratach 0% ( RRSO = 0zł)

Bezpłatny transport zakupionych produktów do 30 km od Pucka

Rabat na Montaż zakupionych mebli w czasie obowiązywania promocji na 50% jego wartości

IV Wykluczenia

  1. Promocja „Black Week” nie łączy się z innymi promocjami.
  2. W czasie trwania promocji Rabaty z p III, 3 nie łączą się z regularnymi rabatami SIBUK VIP

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.