Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Super OFERTA dla CIEBIE !

Regulamin promocji „ Teraz płacisz 50%, reszta za pół roku

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Teraz płacisz 50%, reszta za pół roku”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Teraz płacisz 50%, reszta za pół roku” jest przeprowadzana w

w dniach 13-25.01.2020r

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Teraz płacisz 50%, reszta za pół roku” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j. Wykaz sklepów na stronie https://www.sibuk.pl/sklepy/

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego asortymentu nie objętego inną promocją.
  3. Promocja dotyczy zakupu ratalnego w którym klient w dniu zakupu płaci 50% wartości zakupów, a kolejne 50% zaczyna płacić za pół roku w ratach Santander Bank. Drugie 50% rozłożone w ratach na 10 miesięcy. RRSO = 0zł

IV Wykluczenia

  1. Promocja „Teraz płacisz 50%, reszta za pół roku” nie łączy się z innymi promocjami.

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.