Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Ceny Spadają

Regulamin promocji „ Ceny Spadają

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. 

„SIBUK” Sp.J. promocji „Ceny Spadają

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Ceny Spadają” jest przeprowadzana w

w dniach 21.10.2019r. – 31.10.2019r

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Ceny Spadają” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j. Wykaz sklepów na stronie https://www.sibuk.pl/sklepy/

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

 1. Z promocji może skorzystać tylk
 2. o osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
 3. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego asortymentu nie objętego inną promocją.
 4. Klient otrzymuje kwotę do 40% rabatu za wybrany asortyment zgodnie z klasyfikacją:– 40% Rabatu na Akcesoria ( wszelkie dodatki do produktów: płyny, środki czystości, kable, uchwyty, filtry, żarówki, baterie, opony,)

  – 30% rabatu na Dywany

  – 20% rabatu na Meble i Oświetlenie

  – 10% rabatu na AGD (p

 5. ralki,lodówki, zmywarki, sprzęt do zabudowy, kuchenny elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego -w tym m.in. czajniki ,roboty, grile, żelazka)
 6. – 5% rabatu na RTV ( telewizory, radia, dekodety)
 7. Za zakup produktu z p. 3 o określonym – jeden lub więcej produktów z tej samego a

  – zestaw produktów o tej samej naz

 8. sortymentu ( jeżeli klient dokonuje zakupu dwóch pralek o łącznej wartości 2000zł to rabat naliczony jest od całości 200zł)
 9. asortymencie uważ
 10. wie lub grupie towarowej ( jeśli klient dokona zestawu mebli o tej samej nazwie np. meble do sypialni, do salonu, zestaw mebli kuchennych to rabat naliczany jest od całości transakcji)
 11. a się:
 12. Otrzymaną kwotę w postaci rabatu przyznaną zgodnie z punktem ,p.3 należy przeznaczyć na kolejny, dowolny ale inny asortyment niż ten do którego został wydany rabat. Zakup za kwotę rabatu należy dokonać na tym samym paragonie/fakturze

Np. Zakup tapicerki za 2000zł, to dla klienta rabat w wysokości 400zł z przeznaczeniem na kolejny produkt ( ale nie tapicerkę)

IV Wykluczenia

 1. Promocja „Ceny Spadają” nie łączy się z innymi promocjami.
 2. W czasie trwania promocji Rabaty z p III, 3 nie łączą się z regularnymi rabatami SIBUK VIP

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
 2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.