Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Totalny Szok CENOWY !

Regulamin promocji „TOTALNY SZOK CENOWY”

w SIBUK

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Totalny Szok CENOWY”w Pucku

I Czas trwania

  • Akcja promocyjna „Totalny Szok CENOWY” jest przeprowadzona w terminie od

– dla klientów SIBUK VIP 16-31.07.2019r.

– dla wszystkich klientów 22-31.07.2019r.

II Zasady akcji promocyjnej

  1. Negocjuj i targuj wyjaśnienie:

– w dniach promocji klienci którzy zdecydują się na zakup w SIBUK asortymentu:

AGD, RTV, DYWANY, OŚWIETLENIE,ROWERY, MEBLE, oraz wszelkie AKCESORIA – mają możliwość negocjacji cen sprzedaży

  1. O wysokości rabatu w przypadku negocjacji decyduje sprzedawca

  2. Wysokość rabatu uzależniona jest od asortymentu, oraz jednostkowego produktu i od cen zakupu produktów przez P.H. SIBUK

  3. Rabaty są indywidualnie przyznawane przez sprzedawce i mogą być różne

Wyjaśnienie AKCESORIA – dodatki do wystroju mebli np. wazony, świeczniki, obrazy. Akcesoria do utrzymywania czystości i konserwacji. Akcesoria dodatkowe do sprzętów RTV i AGD np. listwy zasilające, uchwyty do tv, worki do odkurzaczy, żarówki, kable, baterie itp.

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu określonego produktu wymienionego w p. II

IV Wykluczenia

  1. Promocja „Totalny Szok Zakupowy” nie łączy się z innymi promocjami trwającymi w tym czasie

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach biorących udział w promocji i na www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zapraszamy