Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

1000zł wydajesz i 100zł dostajesz ! Sprawdź koniecznie !

Regulamin promocji „ 1000zł wydajesz, 100zł dostajesz

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz

I Czas trwania

Akcja promocyjna „1000zł wydajesz i 100zł dostajesz” jest przeprowadzana w

w dniach 14.05.2019r. – 18.05.2019r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „1000zł wydajesz i 100zł dostajesz” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j. Wykaz sklepów na stronie https://www.sibuk.pl/sklepy/

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

 1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
 2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego asortymentu nie objętego inną promocją.
 3. Klient otrzymuje kwotę 100zł lub jej wielokrotność od każdego wydanego 1000zł
 4. Otrzymaną kwotę przyznaną zgodnie z punktem III,p.3 należy przeznaczyć na kolejny, dowolny zakup na tym samym paragonie / fakturze, z tym że kolejny produkt należeć do innej grupy asortymentowej niż ta, do której został naliczony rabat.

  Np. Zakup tapicerki za 2000zł, to dla klienta rabat w wysokości 200zł z przeznaczeniem na kolejny produkt ( ale nie tapicerkę)

 5. Każdy klient, który weźmie udział w promocji „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz” winien jest podać swoje dane do Faktury, bądź Paragonu Imiennego

IV Wykluczenia

 1. Promocja „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz” nie łączy się z innymi promocjami.
 2. W czasie trwania promocji Rabaty z p III, 3 nie łączą się z regularnymi rabatami SIBUK VIP
 3. Zakup zestawu mebli twardych o tej samej nazwie własnej traktowany jest jako 1 produkt.( nie można dobierać za kwotę rabatu mebli o tej samej nazwie własnej co w głównej transakcji)

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
 2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.