Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Z kartą SIBUK VIP promocje trwają dłużej !

Regulamin promocji „ WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Wyprzedaż Ekspozycji” jest przeprowadzana w terminie

a) dla wszystkich klientów w dniach 10.01.2019r. – 16.01.2019r.

b) dla posiadaczy kart SIBUK VIP w dniach 10.01.2019r. – 23.01.2019r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Wyprzedaż Ekspozycji” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j. Wykaz sklepów na stronie www.sibuk.pl

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu określonego asortymentu: Meble Tapicerowane, Rowery, Lampy, Dywany, AGD
  3. Klient otrzymuje odpowiedni Rabat przy wyborze konkretnego asortymentu:     a) Rabat na Rowery z rocznika 2016-2018 – 15%    b) Rabat na Lampy, Dywany i Meble Tapicerowane – 10%     c ) Rabat na produkty AGD – 5%
  4. Wartość rabatu przyznanego zgodnie z punktem 3 należy przeznaczyć na kolejny, dowolny zakup na tym samym paragonie / fakturzeNp. Zakup tapicerki za 2000zł, to dla klienta rabat w wysokości 200zł z przeznaczeniem na kolejny produkt.

IV Wykluczenia

  1. Promocja „Wyprzedaż Ekspozycji” nie łączy się z innymi promocjami i dotyczy zakupu produktów tylko z ekspozycji – nie na zamówienie.
  2. W czasie trwania promocji Rabaty z p III, 3 nie łączą się z regularnymi rabatami SIBUK VIP

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAPRASZAMY