Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Promocja do końca października 2018r

Regulamin promocji „ Transport, złożenie i wniesienie mebli GRATIS

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji:

Transport, złożenie i wniesienie mebli GRATIS

 

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Transport, złożenie i wniesienie mebli GRATIS” jest przeprowadzana w terminie od 15.10.-31.10.2018r.

 

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Transport, złożenie i wniesienie mebli GRATIS” przeprowadzona będzie w salonach meblowych PH SIBUK Sp.j. Wykaz placówek na stronie www.sibuk.pl

 

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.

Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu MEBLI.

Klient otrzymuje GRATIS: Transport, złożenie i wniesienie mebli, w przypadku gdy zakup będzie na min. 1500zł brutto

W przypadku zakupu mebli o mniejszej wartości wartość usług: Transport, wniesienie i złożenie, klient może zakupić za 50% ich wartości

Promocja trwa do 31.10.2018r.

 

IV Wykluczenia

Promocja „Transport, złożenie i wniesienie mebli GRATIS” nie łączy się z innymi promocjami.

 

V Postanowienia końcowe

Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl

Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wyjaśnienie terminów:

Transport – dowiezienie mebli do domu klienta do maksymalnie 50km od Pucka

Złożenie mebli(montaż) – następuje w siedzibie SIBUK, w stolarni. Nie obejmuje montażu mebli w domu u klienta.