Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Nawet 1000zł za zakup MEBLI!!!

Regulamin promocji „ Nawet 1000zł za zakup mebli”

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Nawet 1000zł za zakup mebli”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Nawet 1000zł za zakup mebli” jest przeprowadzana w terminie od 7.05.2018r – 20.05.2018r ( z możliwością wydłużenia okresu promocji)

 

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Nawet 1000zł za zakup mebli”przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j w Pucku

 

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

 1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
 2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu określonego asortymentu w salonach:

 MEBLE – Młyn, ul. Wejherowska 4 (II piętro)

 MEBLE – ul. Hallera 1

 MEBLE – ul. Wejherowska 5C (plac GS)

 MEBLE – ul. Orzeszkowej 11

 1. Klient otrzymuje w zależności od wartości zakupu mebli określony bon uprawniający do zakupu produktów AGD, RTV , Rowery
 2. Wartość przyznanego bonu rabatowego uzleżniona jest od wartości zakupu mebli:

Zakup Mebli o wartości 1000zł – 1500zł = Bon o wartości 150zł
Zakup Mebli o wartości 1501zł – 2000zł = Bon o wartości 200zł
Zakup Mebli o wartości 2001zł- 3000 zł =  Bon o wartości 300zł
Zakup Mebli o wartości 3001zł – 4000zł = Bon o wartości 400zł
Zakup Mebli o wartości 4001zł – 5000zł = Bon o wartości 500zł
Zakup Mebli o wartości 5001zł – 6000zł = Bon o wartości 600zł
Zakup Mebli o wartości 6001zł – 7000zł = Bon o wartości 700zł
Zakup Mebli o wartości 7001zł – 8000zł = Bon o wartości 800zł
Zakup Mebli o wartości 8001zł – 9000zł = Bon o wartości 900zł
Zakup Mebli o wartości 9001zł – i więcej = Bon o wartości 1000zł

 1. W jaki sposób definiowane są salony SIBUK:
 2. c) MEBLE – Młyn, ul. Wejherowska 4 (II piętro)
 3. e) MEBLE – ul. Hallera 1
 4. f) MEBLE – ul. Wejherowska 5C (plac GS)
 5. g) MEBLE – ul. Orzeszkowej 11
 6. Bon towarowy wykorzystać można maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od chwil jego wystawienia.

IV Wykluczenia

 1. Promocja „Nawet 1000zł za zakup mebli” nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Promocji nie podlegają wcześniej zamówione meble, przed okresem obowiązywania promocji.

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
 2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.