Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Promocja na Walentynki

Specjalnie dla Was uruchamiamy RATY z TOTALNIE 0% kosztów!!!

Regulamin promocji „ Pokochaj Raty

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Pokochaj Raty

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Pokochaj Raty” jest przeprowadzana w terminie od 12.02.2018r. – 24.02.2018r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Pokochaj Raty”przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j.

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.

  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego produktu,bądź produktów w sklepach PH SIBUK Sp.j.
  3. Promocja dotyczy sfinalizowania transakcji za pomocą umowy ratalnej. Linia kredytowa ustalana na poczet akcji promocyjnej to linia 20 miesięcy x 0%. Oznacza to, iż dowolny produkt można zakupić w ratach zupełnie darmowych 20×0%. RRSO = 0%.Przykład:Produkt X = 1000złRata= 50zł

    Kosztów = 0zł

IV Wykluczenia

  1. Promocja „Pokochaj Raty”nie łączy się z innymi promocjami ( gazetki, wyprzedaże)

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl

  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.