Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

PROMOCJA ! 1000zł wydajesz i 100zł dostajesz

Regulamin promocji „ 1000zł wydajesz, 100zł dostajesz

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „1000 zł wydajesz, 100zł dostajesz

I Czas trwania

Akcja promocyjna „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz” jest przeprowadzana w terminie od 27.11 – 10.12.2017r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j.

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

 1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
 2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu określonego asortymentu: AGD, RTV, MEBLE, ROWERY, OŚWIETLENIE, DYWANY
 3. Klient otrzymuje od każdego wydanego 1000zł, 100zł na bonie towarowym SIBUK ( np. wydana kwota 2500zł, więc klient otrzymuje bon o wartości 200zł)
 4. Otrzymany bon towarowy klient może wykorzystać w dowolnym salonie SIBUK, za wyjątkiem tego, w którym został wydany
 5. W jaki sposób definiowane są salony SIBUK:

  a) AGD drobne, Oświetlenie, Dywany – Młyn, ul. Wejherowska 4(parter)

  b) AGD duże, RTV – Młyn, ul. Wejherowska 4(I piętro)

  c) MEBLE – Młyn, ul. Wejherowska 4 (II piętro)

  d) AGD/RTV/Rowery/Skutery – ul. Wejherowska 3

  e) MEBLE – ul. Hallera 1

  f) MEBLE – ul. Wejherowska 5C (plac GS)

  g) MEBLE – ul. Orzeszkowej 11

 6. Bon towarowy wykorzystać można maksymalnie do 31.12.2017r.

IV Wykluczenia

 1. Promocja „1000zł wydajesz, 100zł dostajesz” nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Promocji nie podlega asortyment TELEWIZORY – bon towarowy nie będzie przyznawany w przypadku wyboru Telewizorów

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
 2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAPRASZAMY !