Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

MEBLE bez VAT!

Regulamin promocji „ MEBLE bez VAT

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „MEBLE bez VAT

I Czas trwania

Akcja promocyjna „MEBLE bez VAT” jest przeprowadzana w terminie od 09.10 – 19.10.2017r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „MEBLE bez VAT” przeprowadzona będzie w salonach meblowych PH SIBUK Sp.j.

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.

  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu Mebli Twardych ( meble drewniane pokojowe, kuchenne, dziecięce, meblościanki, meble modułowe, stoły,krzesła, itp.)
  3. Klient otrzymuje możliwość zakupu mebli (pkt2) z rabatem -23%

Przykład: Produkt X = 1000zł. Od tej kwoty odejujemy podatek VAT = 1000zł : 1,23 = 813zł

IV Wykluczenia

  1. Promocja „MEBLE bez VAT” nie łączy się z innymi promocjami.

  2. Promocji nie podlegają meble tapicerowane (łóżka, tapczany, kanapy narożniki, itp)

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl

  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.