Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Wydajesz 1000zł i dostajesz 100zł

Regulamin promocji „ Wydajesz 1000zł i dostajesz 100zł”

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Wydajesz 1000zł i dostajesz 100zł”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Wydajesz 1000zł i dostajesz 100zł” jest przeprowadzana w terminie od 20.07 – 4.08.2017r lub do wyczerpania zapasów.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna c przeprowadzona będzie w sklepach SIBUK w Pucku. Spis na stronie www.sibuk.pl

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

 1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
 2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu Produktu lub produktów, których łączna suma na dokumencie sprzedaży będzie wynosiła nie mniej niż 1000zł
 3. Klient od każdego wydanego 1000zł otrzyma 100zł bon towarowy do wykorzystania w sklepach SIBUK
 4. W promocji biorą udział dowolne produkty z asortymentu: AGD, MEBLE, ROWERY, SKUTERY, MOTOCYKLE, RTV ( wykluczeniem z asortymentu RTV są telewizory, chyba że suma produktów na dokumencie sprzedaży jest na minimum 1000zł, a udział telewizorów w tej transakcji to min 50%), OŚWIETLENIE, DYWANY

Wyjątek – przykład:

Wartość paragonu 2000zł ( w tym pralka za 1000zł + telewizor za 1000zł). W tej transakcji telewizor to 50% wartości paragonu, więc klientowi należy się 200zł bon towarowy.

 1. Bony towarowe będą do wykorzystania w dowolnym sklepie SIBUK, oprócz tego w którym został wydany. Sklepy podzielone są według wewnętrznego podziału odpowiednio na:

– sklep 1 – AGD/RTV , Młyn I piętro, ul. Wejherowska 4

– sklep 3 – MEBLE , ul. Hallera 1

– sklep 4 – AGD/RTV/ROWERY/MOTO, ul. Wejherowska 3

– sklep 6 – MEBLE, ul. Wejherowska 5C

– sklep 7 – MEBLE, Młyn II piętro, ul. Wejherowska 4

– sklep 8 – AGD,OŚWIETLENIE,DYWANY, Młyn parter/-1, ul. Wejherowska 4

 1. Wszystkie sklepy z opisem asortymentu dostępne są na stronie www.sibuk.pl

IV Wykluczenia

 1. Promocja „Wydajesz 1000zł i dostajesz 100zł” nie łączy się z innymi promocjami i przecenami
 2. Bon towarowy realizowany jest w każdym sklepie SIBUK, oprócz tego, w którym został wydany.
 3. W promocji nie biorą udziału telewizory. Wyjątek stanowi p III, 4

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
 2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.