Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

SPŁACAMY RATY za CIEBIE*

Regulamin promocji „ Spłacamy za Ciebie 2 Raty”

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Spłacamy za Ciebie 2 Raty”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Spłacamy za Ciebie 2 Raty” jest przeprowadzana w terminie od 10.07 – 23.07.2017r.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna przeprowadzona będzie w sklepach PH SIBUK

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego produktu w sklepach SIBUK
  3. Linia kredytowa zawierana jest na 30 miesięcy w Santander Bank.

IV Wykluczenia

  1. Promocja „Spłacamy za Ciebie 2 Raty” nie łączy się z innymi promocjami lub przecenami.

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.