Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Rozdajemy kupony rabatowe!

Regulamin promocji „Rozdajemy kupony promocyjne”
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J.
promocji „Rozdajemy kupony promocyjne” w Pucku

I Czas trwania

  • Akcja promocyjna „Rozdajemy kupony promocyjne” jest przeprowadzona w terminie od 11.05.2017r – 31. 05.2017r.
  • Kupon ważny jest w ciągu 30 dni od daty wydania kuponu

II Zasady akcji promocyjnej

1. Klient który dokonał jakiegokolwiek zakupu w dniach trwania promocji otrzymuje kupon promocyjny – rabatowy
2. Dzięki kuponowi klient dostaje możliwość skorzystania z rabatu na określone grupy asortymentowe: 5% rabatu na AGD, 10% rabatu na Akcesoria Rowerowe, 7% rabatu na Lampy, 10% rabatu na Akcesoria TV, 10% rabatu na Dywany i Chodniki, 10% rabatu na Akcesoria do mebli, 5% rabatu na Meble, 6% rabatu na Rower.
3. Klient może skorzystać z jednego rodzaju rabatu dowolnie wybierając, jednak rabat udzielany będzie tylko w innych stoiskach niż to, w którym wydano kupon promocyjny
Stoiska dzielimy na:
Stoisko 1 – AGD/RTV,młyn, ul. Wejherowska 4, 1-piętro
Stoisko 2 – OŚWIETLENIE, AGD małe, DYWANY, młyn, ul. Wejherowska 4, parter
Stoisko 3 – MEBLE, młyn, ul. Wejherowska 4, 2-piętro
Stoisko 4 – ROWERY,MOTORY, AGD, ul. Wejherowska 3, (obok Rossmann)
Stoisko 5 – MEBLE , ul. Hallera 1
Stoisko 6 – MEBLE, ul. Wejherowska 5C (plac GS)
III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu określonego produktu wymienionego w p. II
3. By skorzystać z rabatu klient musi oddać sprzedawcy wypełniony kupon promocyjny
IV Wykluczenia

1. Kupon nie może być zrealizowany w stoisku w którym został wydany
2. Wartość rabatów nie sumuje się
3. Klient może skorzystać tylko z jednego rabatu z kuponu promocyjnego
4. W przypadku wykorzystania kuponu promocyjnego, kolejny na tej podstawie nie może być
wydany pomimo iż dotyczy to kolejnej transakcji
V Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach biorących udział w promocji.
2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.