Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

WIELKĄ RABATOMANIĘ pora rozpocząć !

Regulamin promocji „ WIELKA RABATOMANIA”

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „WIELKA RABATOMANIA”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „WIELKA RABATOMANIA” jest przeprowadzana w terminie od 14.03 – 31.03.2017r. lub do wyczerpania zapasów.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna c przeprowadzona będzie w sklepach PH SIBUK

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego produktu w sklepach SIBUK za wyjątkiem asortymentu RTV, oraz Rowerów zakupionych w 2016r lub 2017r
  3. Klient otrzymuje rabat od każdego wydanego 1000zł. Rabat sumuje się do maksymalnie do 400zł.

Przykład: Produkt X = 1000zł – klient dostaje 100zł rabatu / Produkt Y = 2300zł – klient dostaje 200zł rabatu/ Produkty A,B,C w sumie 5400zł – klient otrzymuje 400zł rabatu

IV Wykluczenia

  1. Promocja „WIELKA RABATOMANIA” nie łączy się z innymi promocjami.
  2. Promocja nie dotyczy asortymentu RTV, oraz Rowerów z rocznika 2016 i 2017r

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.