Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

MEGA Rabaty do końca roku 2016 !

Regulamin promocji „ MEGA Rabaty”

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „MEGA Rabaty”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „MEGA Rabaty” jest przeprowadzana w terminie od 28.12.2016 r. – 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna przeprowadzona będzie w sklepach PH SIBUK

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu produktów z ekspozycji
  3. Klient może otrzymać następujący rabat gotówkowy przypadku zakupu produktów:

– AGD = -10%

– RTV = -5%

– MEBLE, ROWERY, DYWANY, OŚWIETLENIE -20%

– AKCESORIA = -50% ( wszelkie akcesoria w sklepach)

IV Wykluczenia

  1. Promocja „MEGA Rabaty” nie łączy się z innymi promocjami.
  2. Promocja dotyczy tylko PRODUKTÓW z ekspozycji i nie obejmuje PRODUKTÓW zamawianych pod klienta.

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach PH SIBUK.
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.