Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Ty Kupujesz, a My oddajemy Tobie pieniądze !

Kochani, ruszamy z kolejną akcją promocyjną. Tym razem jeśli dokonacie zakupu produktów w naszych sklepach, otrzymacie zwrot pieniędzy w postaci bonów do wykorzystania na kolejne zakupy. Za każde 1000zł dostaniecie bon o wartości 100zł. Poniżej regulamin akcji

Regulamin promocji

Za każde wydane 1000zł dostaniesz 100zł”

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Za każde wydane 1000zł dostaniesz 100zł”w Pucku

I Czas trwania

  1. Akcja promocyjna „Za każde wydane 1000zł dostaniesz 100zł” jest przeprowadzona w terminie od 18.11.2016 r.-24.12.2016r

II Zasady akcji promocyjnej

  1. Kupując dowolne produkty w sklepach Sibuk w dniach 18.11.2016r – 24.12.2016 r. klient otrzymuje za każde wydane 1000zł w danym sklepie, 100zł w bonie. (WYKLUCZENIE- Bony nie zostaną wydane w przypadku zakupu telewizorów

  2. Bon jest do wykorzystania w każdym sklepie SIBUK do końca roku 2016 r. ( każdy bon musi posiadać wypełnione wszystkie pola i dopisany nr transakcji do której został wydany)

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu określonego produktu wymienionego w p. II

IV Wykluczenia

  1. Promocja dotyczy tylko produktów z ekspozycji i nie obejmuje produktów zamawianych tego dnia od producenta. W dniu wydania bonu musi być sporządzony paragon lub faktura na zakupione wcześniej produkty, które są podstawą do wydania bonu ( możliwe wyjątki ustalane indywidualnie)
  2. Promocja nie łączy się z innymi trwającymi w tym samym czasie ( gazetki promocyjne)

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach biorących udział w promocji.
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

swietasibuk

Do zobaczenia w sklepach SIBUK