Zadzwoń do nas: 58 880 88 85

Listopadowy Spadek Cenowy

Regulamin promocji „ Listopadowy Spadek Cenowy

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Firmę P.H. „SIBUK” Sp.J. promocji „Listopadowy Spadek Cenowy”

I Czas trwania

Akcja promocyjna „Listopadowy Spadek Cenowy” jest przeprowadzana w

w dniach 12.11.2019r-23.11.2019r

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna „Listopadowy Spadek Cenowy” przeprowadzona będzie w salonach PH SIBUK Sp.j. Wykaz sklepów na stronie https://www.sibuk.pl/sklepy/

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

  1. Z promocji może skorzystać tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
  2. Z promocji może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego asortymentu nie objętego inną promocją.
  3. Klient w ramach zakupu może otrzymać Rabat na wybrany produkt, bądź Raty 20×0%
  4. Wielkość Rabatu przyznawana jest do indywidualnej transakcji. Rabaty mogą się różnić od siebie. To od sprzedawcy w danym sklepie klient dowiaduje się o jego wielkości.
  5. Zamiast rabatu klient może otrzymać możliwość sfinansowania transakcji w Ratach 20×0%. Raty te nie mają oprocentowania, prowizji i pierwszej wpłaty, jednak wymagane jest ubezpieczenie w wysokości 0,55% na miesiąc. W przypadku wyboru tego kredytu całość kosztów to 11%.

IV Wykluczenia

  1. Promocja „Listopadowy Spadek Cenowy” nie łączy się z innymi promocjami.
  2. W czasie trwania promocji Rabaty z p III, 3 nie łączą się z regularnymi rabatami SIBUK VIP

V Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach i na stronie www.sibuk.pl
  2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.